Wat is een balans?

De balans geeft een overzicht van de financiële situatie van je onderneming op een bepaald moment.
Je kunt deze op elk gewenst moment aanmaken, maar meestal wordt deze aan het einde van het boekjaar opgesteld. Samen met de winst en verliesrekening en het kasstroomoverzicht vormt het de jaarrekening.

Ondanks dat eenmanszaken en zzp’ers geen jaarrekening nodig hebben, is een balans wel noodzakelijk. Deze hebben ze namelijk nodig om de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers te doen.

 

Een balans laat de bezittingen en de schulden van je onderneming zien.

De bezittingen, ook wel activa genoemd, staan aan de linkerkant. Denk hierbij aan het geld op je bankrekening, de voorraad, je laptop en debiteuren.

De schulden, passiva genoemd, staan aan de rechterkant. Denk hierbij aan de roodstand op de bank, leningen en crediteuren.

De balans wordt kloppend gemaakt (in balans) door de post Eigen Vermogen. Deze staat ook aan de passiva kant. Is dat niet het geval dan heb je meer schulden dan bezittingen en is de kans groot dat je failliet gaat.

Lees ook: Welk type ondernemer ben jij?  

 

Is dit ook interessant voor je business buddy's? Deel het dan eenvoudig via onderstaande knoppen!
Loading...